Rudarski fakultet Prijedor

Save Kovačevića bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
+387 52 241 660

O Fakultetu

Rudarski fakultet Prijedor je organizaciona jedinica u sastavu Univerziteta u Banjaluci. Osnovan je kao odsjek Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, 16. maja 1997. a od 12. maja 2009. ova visokoškolska ustanova djeluje kao Rudarski fakultet Univerziteta u Banjaluci.

Nastava za studente prve godine započela je u školskoj 1997/98. Godini, a kasnije i za ostale godine.

Na zahtjev Vlade Republike Srpske, a rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, registrovanog pod brojem UP-I-06-1, od 16. maja 1997. godine, pri Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je rudarski odjel.

Prvi zahtjev za promjenu statusa Rudarskog odsjeka, kao jednog od odjela Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, i njegovo pretvaranje u poseban fakultet Univerziteta u Banjaluci upućen je 13. oktobra 1998. godine nakon zaključaka donesenih na sjednici održanoj u Kabinetu predsjednika opštine Prijedor sa sljedećim potreba i želja da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se Odjel rudarstva pretvorio u Rudarski fakultet tijekom školske 1998/99. Zaključci ovog zasjedanja u 10 tačaka daju društveno-ekonomsku opravdanost utvrđivanja greške u to vrijeme i način financiranja. Tom prilikom priloženo je Izvještaj stručne komisije za osnivanje Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, koji je dao pregled sirovinske baze Republike Srpske i stanje i ocjenu razvoja rudarstva u Republici Srpskoj. Iz ovog se izvještaja zaključuje da će Republici Srpskoj trebati do 20 inženjera rudarstva i geologije godišnje. Ideju o pretvaranju Rudarskog odsjeka u Rudarski fakultet podržali su i podržali gradonačelnik Prijedora, dekan Tehnološkog fakulteta, direktor tadašnjeg Rudnika ZDP RZR Ljubija, načelnik i zamjenik načelnika Rudarskog odjela, šef Kabineta gradonačelnika, šef Odjela za društvene djelatnosti, ugledni stručnjaci rudarstva i zastupnici iz Prijedora, koji su tada insistirali da Vlada Republike Srpske smatra pozitivnim zaključak sjednice Vijeća za razvoj univerzitetskog obrazovanja d 25. 04. 2001. godine, koji je jednoglasno usvojen, to bi bilo za rudarstvo Odjel za Tehnološkom fakultetu u Banja Luci pretvorena u Rudarski fakultet u Prijedoru. Ovaj pokušaj nije uspio,

Rudarski fakultet je 12. maja 2009. godine, po okončanju postupka, zvanično započeo svoj rad osnivanjem Naučno-nastavnog vijeća, čime je okončao transformaciju Rudarskog odsjeka Prijedora na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci, u Rudarski fakultet Prijedor.

Prvi dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru bio je prof. Dr Nadežda Ćalić.

Petogodišnje studije na polju rudarskog inženjerstva imaju dugu tradiciju i na drugim uglednim rudarskim koledžima u Evropi i svijetu. Do 2007. godine na Tehnološkom fakultetu, u tadašnjem Rudarskom odeljenju, stručnjaci iz oblasti rudarstva obrazovali su se po petogodišnjem nastavnom planu i programu (devet semestra nastave i jedan semestar za maturu) i u skladu sa Zakonom o Univerzitetu Republike Srpske.

Nastavni plan fakulteta u školskoj 2008/09. Godini u skladu je s principima „Bolonjske deklaracije“ i od tada studenti Rudarskog fakulteta studiraju u studijskom programu Rudarstvo, prema pravilima studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske.

Od školske godine 2011/12. Izvodi se drugi ciklus studija / master studija.

Rad Fakulteta vrši se na osnovu Uredbe o uslovima za uspostavljanje i započinjanje rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja podobnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 35/11 od 4. aprila 2011. godine) i spomenute Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci Luka o organizaciji Rudarskog fakulteta u Prijedoru, 27. marta 2009. godine. Fakultet ima dozvolu za izvođenje studijskog programa prvog ciklusa Rudarstva od 12. novembra 2010. godine, drugog ciklusa Rudarsko-geološkog inženjerstva od 31. oktobra 2011. godine. godine i studijski program Geološki inženjering od 26.07.2016. (Odluka br. 07.050 / 612-191-21-2-1 / 15).

Važeći nastavni plan i program Rudarskog fakulteta usvojen je, uz određene izmjene i dopune bivših NPP-a, na 66. zasjedanju Nastavno-naučnog vijeća 15.06.2018. i Senat Univerziteta 11.07.2018. (Odluka 02 / 02-3.1918-9 / 18).

U proteklom periodu izvršeno je nekoliko izmjena i dopuna nastavnog plana i programa, što je omogućilo studentima Rudarskog fakulteta da stvore strukturu studijskih programa u kojima bi mogli birati, kroz skupove izbornih predmeta, određene uže specijalnosti u općem studijskom programu Rudarstvo i studijskom programu Geološki inžinjering. Više o studijskim programima u meniju Studije.

Izmjene i dopune nastavnog plana i programa, izvršene tokom 2013. godine (izmjene i dopune nastavnog programa odobrilo je Senat Univerziteta u Banjaluci na sjednici održanoj 20. februara 2013.), omogućili su studentima da započnu od školske godine 2013/14. nastava s novim fokusom Eksploatacija nafte i plina sa setom izbora, počevši od šestog semestra nastave.

Nastavni plan je imao dodatne izmjene i dopune tijekom 2015. (amandmani usvojeni na Rudarskom fakultetu 18.03.2015. I na sjednici Senata Univerziteta verificirani Odlukom br. 02 / 04-1009-151 / 15 od 26. svibnja) .2015). Daljnje izmjene nastavnih planova i programa u studijskim programima Rudarsko-geološki inženjering izvršene su kako bi se prva godina studija održala sa što većim brojem zajedničkih predmeta, a samim tim i tijekom 2016. godine došlo je do manjih izmjena (u smislu prilagođavanja broja ECTS bodova i broja predavanja i vježbe).

U posljednjih dvadeset godina rada Fakulteta i studijskog programa Rudarstva, titulu diplomiranog rudarskog inženjera steklo je 128 studenata (podaci na dan 31. prosinca 2019.), od kojih većina ima angažman ili posao ne samo u rudarskim kompanijama, već i u školskim ustanovama itd. institucije koje se bave povezanim poslom. Zanimljiv je podatak i da su neke naše kolege našle posao u Republici Srbiji, kao i u inostranstvu (Norveška, Škotska, Kazahstan, itd.).

Master studije - drugi ciklus je završen i stekao je zvanje Master inženjera rudarstva 5. Do sada su 3 kandidata stekla doktorate i doktorate iz rudarstva.

Broj stalno zaposlenih radnika na Rudarskom fakultetu koji sudjeluju u nastavi omogućava kontinuiranu organizaciju nastave, a potrebno je reći i da u nastavnom procesu sudjeluju određeni asistenti i saradnici s drugih fakulteta Univerziteta u Banjaluci i nastavnici sa drugih univerziteta (RGF Beograd i NTF Ljubljana).

Očigledna je potreba za novim zaposlenicima, posebno za studijskim programom Geološki inženjering, tako da je s razvojem i daljnjim razvojem nastave na ovom studijskom programu neophodno osoblje.