Tehnološki fakultet u Banjoj Luci

Vojvode Stepe Stepanovića 73 78 000 Banja Luka
+387 51 434 357

O Fakultetu

Tehnološki fakultet počeo je s radom 1963/64. kao odsjek za tehnologiju na Tehničkom fakultetu u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, nakon potrebe za osobljem banjalučke regije, započinje intenzivan razvoj Odjela za tehnologiju u okviru Tehničkog fakulteta.

Dakle 1971/72. Pored već postojećeg Smjernice za hemijsku preradu drveta, formiran je smjer Biotehnologija i prehrambene proizvode. Univerzitet u Banjaluci osnovan je 7. novembra 1975, i u to vrijeme Tehnički fakultet se podijelio na dva odvojena fakulteta, Elektrotehnika i tehnologija. Početkom 1977., Smjer Tehnološkog fakulteta prerastao je u odjeljenja: Hemijska tehnologija i Biotehnologija i prehrana.

Zbog rastućih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu Katedre za hemiju i tehnologiju, školske 1983/84. U godini su uvedena dva nova izborna predmeta: Tekstilna sirovina i tehnologija kemijskih vlakana, a od školske 1987/88. Započinje i rad Odjeljenje za tekstilno inženjerstvo.

Tehnološki fakultet u Banjaluci kontinuirano radi na modernizaciji i poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa. Rezultat ovog rada su: Smjerovi u kemijskoj tehnologiji i inženjerstvu okoliša na Odjelu za hemijsku tehnologiju, Odjel za biotehnologiju hrane i Odjel za kontrolu kvalitete i higijene hrane na Odjelu za biotehnologiju i hranu, te Opće usmjerenje i smjer konfekcije i dizajna na Odjelu za tekstilno inženjerstvo.

U školskoj 2004/05. Nastavni programi na svim odjeljenjima usklađeni su s bolonjskim procesom, a nastava je izvedena na svim odjeljenjima prema novim licenciranim kurikulumima.

 Univerzitet u Banjoj Luci od januara 2008. godine ušao je u proces integracije, tako da danas Tehnološki i drugi fakulteti djeluju i djeluju kao organizacijske jedinice integriranog Univerziteta.