Fakultet za fizički odgoj i sport

Univerzitetski grad Bulevara Petra Bojovića 1A 78000 Banja Luka
+387 51 312 611

O Fakultetu

Fakultet za fizički odgoj i sport nastao je izdvajanjem Katedre za fizički odgoj od Filozofskog fakulteta 2001. godine, kada je bila upisana prva generacija studenata.
Studijski program Općenito - Osposobljavanje učitelja počeo je 2009. godine, a program Sport 2010. godine.
Studijski program Sport ima četiri odsjeka:

  • sportski treneri
  • menadžeri u sportu
  • kondicioni treneri
  • treneri sportske rekreacije

Drugi ciklus na programu Sport počeo je 2012., a na Općem studijskom programu 2014. godine.
Opći studijski program organiziran je u skladu s trostupanjskim modelom (4 + 1 + 3), a program Sport prema trostupanjskom modelu (3 + 2 + 3).

Studijski programi prvog ciklusa:

  1. Voditeljica programa generalnog nastavnika : dr Tamara Karalić, docent.
  2. Voditelj programa sportskog studija: dr Vladimir Jakovljević, docent.

Studijski programi drugog ciklusa:

  1. Generalno - Učitelj
  2. Sport