Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75A, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 464 628

O Fakultetu

Šumarski fakultet je organizaciona cjelina Univerziteta u Banjaluci od 1992. godine.

Odluka o promjeni sjedišta Šumarskog fakulteta u Sarajevu (br. 01-176 / 92) donesena je 12. septembra 1992. zbog rata. Zahvaljujući srdačnom prihvatanju i razumijevanju Rektorata Univerziteta u Banjaluci, a posebno kolegama s Ekonomskog, Pravnog, Elektrotehničkog, Tehnološkog i Mašinskog fakulteta, izdvojen je potreban prostor za smještaj preseljene opreme - dokumentacije i uslova stvorenih za početak Šumarskog fakulteta u Banjaluci.

Danas Fakultet ima dobro opremljen nastavni prostor, kao i učionice i laboratorije. Sve u svemu, prostire se na 1100 kvadratnih metara. Iako ovo područje nije zadovoljavajuće, nastava na Šumarskom fakultetu nesmetana je

Crtice iz prošlosti

  • 1941. godine prvi put je u Sarajevu organizovan visokoškolski tečaj iz šumarstva, kao odsjek Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu.
  • 1948. godine donesena je odluka o osnivanju Šumarskog odsjeka na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sarajevu
  • 1959. godine osnovao je Šumarski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu.
  • 1992. - Šumarski fakultet je preseljen u Banjaluku i sastavni je dio Univerziteta u Banjaluci.

Prvi dekan Šumarskog fakulteta u Banjaluci bio je prof. Dr Ratko Comic. Nastava za studente prve godine započela je u školskoj 1993/94 godini. godine, a kasnije i za studente drugih godina.