Ekonomski fakultet

Trg oslobođenja 1
033 275 900

O Fakultetu

Ekonomski fakultet u Sarajevu je osnovan 1952. godine koji je sa svojom tradicijom, međunarodnom orijentacijom, zalaganjem nastavnog kadra i jasnom vizijom menadžmenta postao lider u oblasti obrazovanja na području ekonomskih i poslovnih nauka. Studenti imaju priliku studirati po najvišim evropskim standardima i time stječu konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz različitih oblasti ekonomije, te se osposobljavaju za rad i djelovanje u svim proizvodnim, finansijskim i društvenim djelatnostima.

Ekonomski fakultet je prepoznat kao jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje međunarodne akreditacije koje ga svrstavaju u 5% najboljih u svijetu u području ekonomskih nauka.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:

Ekonomija
Menadžment
Visoka poslovna škola

Na engleskom jeziku postoji mogućnost studiranja na dva odsjeka: Menadžment i Sarajevo Business School.