Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Skenderija 72, 71000 Sarajevo, BiH
+ 387 33 203 562

O Fakultetu

Fakultet političkih nauka osnovan je 1961. godine i to je visokoškolska institucija sa najdužom tradicijom izučavanja politologije, sociologije, novinarstva, sigurnosti, mirovnih studija i socijalnog rada u Bosni i Hercegovini. Fakultet nudi veliki broj predmeta – od fundamentalno-teorijskih do niza specijalističko-aplikativnih disciplina – kroz koje se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3, 4 + 1 + 3

Odsjeci:
Odsjek za politologiju
Odsjek za sociologiju
Odsjek za komunikologiju
Odsjek za socijalni rad
Odsjek za sigurnosne i mirovne studije