Elektrotehnički fakultet

Zmaja od Bosne 8
033 250 700

O Fakultetu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je osnovan 1961. godine i predstavlja najstariju i najveću visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, koja školuje kadrove iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva: u oblasti automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike, telekomunikacija.

Od 2012. godine su studijski programi 1. ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat njemačke akreditacijske agencije ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.), koja akreditira studijske programe iz područja tehničkih nauka, informatike, prirodnih nauka i matematike, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi 1. ciklusa studija iz oblasti automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike i telekomunikacija koji se izučavaju na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji. 

Punopravne članice

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek za automatiku i elektroniku
Odsjek za elektroenergetiku
Odsjek za računarstvo i informatiku
Odsjek za telekomunikacije