Građevinski fakultet

Patriotske lige 30
033 278 400

O Fakultetu

Građevinski fakultet je osnovan 1949. godine. To je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije: projektiranje i izvođenje infrastrukturnih, proizvodnih, poslovnih, inženjerskih, stambenih i drugih objekata, upravljanje vodama, zaštita okoliša, istraživanje i proizvodnja građevinskih materijala, upravljanje građevinskim preduzećima, naučnoistraživački rad u oblastima građevinarstva, geodezije i geoinformatike.

Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad – institute sa laboratorijama.

 

Punopravne članice

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:
Odsjek za konstrukcije
Odsjek za hidrotehniku i okolišno inžinjerstvo
Odsjek za saobraćajnice
Odsjek za geodeziju i geoinformatiku