Saobraćajni fakultet

Vojvode Mišića br. 52, 74 000, Doboj
+387 53 200 100

O Fakultetu

Saobraćajni fakultet Doboj osnovan je 2005. godine u Doboju. Nastava se izvodi na tri ciklusa studija. Studenti usavršavaju znanja izvođenjem praktične nastave i labratorijskih vježbi u moderno opremljenim laboratorijama.

Saobraćajni fakultet Doboj ima razvijenu saradnju sa srodnim fakultetima i institucijama iz zemlje, regiona i svijeta. Takođe, Fakultet uspješno sarađuje sa privrednim preduzećima u Doboju i okruženju, kao i sa nadležnim ministarstvima Republike Srpske.

Saobraćajni fakultet tradicionalno organizuje međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“ koji promoviše razmjenu naučnih, stručnih znanja, iskustava iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija što predstavlja dragocjeni doprinos razvoju ove oblasti i rješavanju problema.