Politehnički fakultet

Fakultetska 1
+387 32 449 120

O Fakultetu

Skupština Zeničko-dobojskog kantona dana 27.07.2011. godine donijela je Odluku o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Politehnički fakultet osmišljen je kao moderan fakultet, orijentisan na razne inženjerske studijske programe, kao što je već duže vrijeme praksa i u svijetu gdje sve veću popularnost dobijaju upravo ovakvi fakulteti, koji se odlikuju multidisciplinarnošću.

Fakultet je počeo sa radom sa studijskim programom Građevinarstvo. Studijski program Proizvodni biznis osnovan je 2006. godine pri Mašinskom Fakultetu, a nakon nekoliko godina prešao je na Politehnički fakultet. Od 2018. godine na Politehničkom fakultetu postoji i studijski program Softversko inženjerstvo.
Na Politehnički fakultet upisuju se završenici tehničkih srednjih škola i gimnazija sa najvišim postignutim uspjehom u srednjoj školi i koji uz to još polože i prijemni ispit iz matematike.

Punopravne članice

Na Politehničkom fakultetu trenutno su zastupljena tri studijska programa prvog ciklusa studija:

  • Proizvodni biznis (3 godine, 180 ECTS),
  • Građevinarstvo (4 godine, 240 ECTS) i
  • Softversko inženjerstvo (3 godine, 180 ECTS)

Dva studijska programa imaju i drugi ciklus studija:

  • Proizvodni biznis (2 godine, 120 ECTS),
  • Građevinarstvo (1 godina, 60 ECTS)

U januaru 2021. godine raspisan je Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka u akademskoj 2020/2021. godini