Mašinski fakultet

Fakultetska br. 1
+387 32 449 120

O Fakultetu

Osnivanju MFZE prethodilo je osnivanje smjera za mašinstvo u metalurgiji na MTF-u. Školske 1973/74. godine upisana je prva generacija studenata, a zvaničnom Odlukom Radničkog savjeta Zajednice osnovnih organizacija Željezare Zenica, broj 100110/128, od 11.03.1977. godine i Skupštine opštine Zenica, broj 01-612-4, od 31.03.1977. godine osnovan je Mašinski fakultet u Zenici.  U svom radu, Mašinski fakultet u Zenici već 44 godina uspješno obrazuje kadrove mašinskih inženjera u više različitih odsjeka, bavi se naučno istraživačkim radom, organizuje stručne konferencije, seminare, stručna savjetovanja i dr.

Mašinski fakultet u Zenici je počev od 01.01.2006. godine organizovan kao organizaciona jedinica Univerziteta u Zenici.

Za ostvarivanje zadataka u okviru nastavnog, nastavno-naučnog naučnoistraživačkog i stručnog rada Fakulteta i Univerziteta, poslovi i zadaci Fakulteta se ostvaruju putem organizacionih jedinica:

-     za nastavno-naučni rad

-     za naučnoistraživački rad i

-     administrativno-tehničke podrške.

 

Nastavno naučni proces organizuje se i izvodi putem univerzitetskih katedri. Matične katedre na Mašinskom fakultetu u Zenici su:

-     Katedra za mehanike

-     Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije

-     Katedra za proizvodne tehnologije

-     Katedra za održavanje

-     Katedra za energetiku i proceseno inženjerstvo

-     Katedra za automatizaciju i metrologiju

-     Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije

-     Katedra za ekološko inženjerstvo

-     Katedra za dizajn i tehnologije u drvopreradi

 

Dio nastavnog i istraživačkog procesa odvija se u laboratorijama Fakulteta, ali i u laboratorijama srodnih institucija. Na Fakultetu egzistiraju slijedeće laboratorije:

-     Laboratorija za primijenjenu mehaniku,

-     Laboratorija za dizajn i tehnologije u drvopreradi,

-     Laboratorija za elektrotehniku,

-     Laboratorija za industrijsko inženjerstvo,

-     Laboratorija za inženjerski dizajn LECAD II,

-     Laboratorija za mehaniku fluida i hidrauliku,

-     Laboratorija za mjernu tehniku,

-     Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine LORAM,

-     Laboratorija za okolinski monitoring i

-     Laboratorija za tehničku dijagnostiku.

 

Pored ovih laboratorija, koje svoje aktivnosti provode unutar matičnih katedri, u prostorijama Fakulteta opremljena su 4 informatička kabineta, s radnim stanicama za realizaciju nastave iz nastavnih predmeta (računari, multimedijalni projektori), ali i za potrebe izrade završnih radova studenata.

Na Mašinskom fakultetu u Zenici je 1981. godine formiran Zavod za mašinstvo, koji je oktobra 1989. godine prerastao u Institut za mašinstvo. Preko Instituta, koji kao posebna radna jedinica djeluje u okviru Mašinskog fakulteta u Zenici, vrši se realiziranje naučnoistraživačkih i stručnih zadataka i ostvaruje saradnja sa privrednim organizacijama i drugim naučnoistraživačkim institucijama. Na ovaj način Fakultet plasira širokom krugu korisnika znanje i stručnost svojih nastavnika, asistenata i spoljnih saradnika, kao i ostalih naučnoistraživačkih radnika.

Punopravne članice

Naziv studijskog programa

Izlazno zvanje

I ciklus (4+1+3)

Inženjerski dizajn proizvoda

[datum početka izvođenja studijskog programa: 2005, inoviran 2013 i 2018.]

Diplomirani inženjer mašinstva

(sa naznakom studijskog programa)
Eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering (240 ECTS)

Menadžment proizvodnim tehnologijama

[datum početka izvođenja studijskog programa: 2005, inoviran 2013. i 2018.]

Inženjerska ekologija

[datum početka izvođenja studijskog programa:2005, inoviran 2013 i 2018.]

Održavanje

[datum početka izvođenja studijskog programa:2005, inoviran 2013 i 2018.]

Industrijska i poslovna informatika

[datum početka izvođenja studijskog programa:2019.]

I ciklus (3+2+3)

Mašinstvo
[datum početka izvođenja studijskog programa: 2005, inoviran 2015.]

Inženjer mašinstva
Eng. Bechelor in Mechanical Engineering
(180 ECTS)

Dizajn i tehnologije u drvopreradi
[datum početka izvođenja studijskog programa: 2019.]

Inženjer drvoprerade

Eng: Bachelor of Woodprocessing (180 ECTS)

II ciklus (4+1+3)

-     Inženjerski dizajn proizvoda

-     Menadžment proizvodnim tehnologijama

-     Inženjerska ekologija

-     Održavanje

-     Metrologija

Magistar mašinstva
(sa naznakom studijskog programa)
Eng. Master of Mechanical Engineering (60 ECTS)

II ciklus (3+2+3)

-      Metrologija

-    Mehatronika [početak izvođenja SP:: 2021.]

Magistar mašinstva

(sa naznakom studijskog programa)

Eng. Master of Mechanical Engineering (120 ECTS)

 

Studijski programi se izvode u redovnom nastavnom procesu