Pravni fakultet Univerziteta u zenici

Fakultetska bb, 72000 Zenica
+387(0)32 460 450

O Fakultetu

Univerzitet u Zenici je osnovan Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 18.10.2000. godine. Četiri godine nakon toga Senat Univerziteta u Zenici je na svojoj drugoj sjednici održanoj 22. aprila 2004. godine pokrenuo aktivnosti za osnivanje Pravnog fakulteta u Zenici, a što je rezultiralo imenovanjem tima za izradu elaborata koji je, shodno odredbama članova 9., 10. i 11. Zakona o visokom obrazovanju Ze-do kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 15/99), imao zadatak da izradi Elaborat o opravdanosti otvaranja Pravnog fakulteta u Zenici. Nakon što je posao oko izrade elaborata uspješno završen, Odlukom Skupštine Ze-do kantona od 13.09.2005. godine osnovan je Pravni fakultet.

Punopravne članice

Već tokom prve 2005 /2006 akademske godine na Pravnom fakultetu u Zenici je upisano 353 studenta. Mnogi od tih studenata su svoje akademsko obrazovanje nastavili na postdiplomskom studiju koji je na Pravnom fakultetu u Zenici pokrenut akademske 2006 /2007 godine, kada je upisano 75 studenata. Treći ciklus studija na Pravnom fakultetu u Zenici, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i prvi takvog tipa na Univerzitetu u Zenici je pokrenut akademske 2014 /2015 godine, a upisalo ga je 24 doktoranta. Doktorski studij na Pravnom fakultetu je po mnogo čemu poseban, a jedna od najznačajnijih njegovih odlika je visoko-kvalitetno nastavno osoblje i inovirani nastavni plan i program, prilagođen zahtjevima vremena i najnovijim europskim kretanjima u oblasti visokog obrazovanja.