Prijavite se za Usawa Agenda program stažiranja

Opis prakse

Usawa Agenda vodi program stažiranja koji redovno dovodi pripravnike u sva njihova odjeljenja kao dio doprinosa razvoju vještina kod mladih.

OBLAST:

Omladinski rad

Program želi postići sledeće ciljeve:

– Da doprinese ublažavanju tranzicije mladih sa fakulteta na tržište rada, smanjenjem razlika u vještinama. Većini novih diplomaca nedostaju vještine potrebne poslodavcima, posebno meke veštine poput profesionalizma, vođstva i efikasne komunikacije
– Razviti buduće lidere OCD kroz rano izlaganje pristupima ljudskim pravima u rešavanju različitih društvenih problema sa kojima se svakodnevno suočavamo
– Da podstakne razvoj internih liderskih vještina kod trenutnih zaposlenih. Dok su trenutni zaposleni mentori i nadgledaju pripravnike, oni stiču dragocjene liderske vještine i razvijaju snažan osjećaj lične odgovornosti. Ovo pruža odličnu priliku za obuku zaposlenima koji će na kraju zauzeti rukovodeće položaje
– Da iskoriste znanje, kreativnost i iskustvo mlađih pripravnika za sopstveno učenje i strateško promišljanje.
Stažisti su uključeni u brainstorming sesije kako bi iznijeli svoje perspektive na uokvirivanje problema organizacije koje žele da riješe.
Stažiranje obično traje tri mjeseca i mogu se produžiti na najviše šest mjeseci. Usawa ne plaća niti naplaćuje stažiranje. Nudi uzbudljivo radno okruženje, uključujući moderan kancelarijski prostor, ručak i skromni dodatak za pokrivanje lokalnog prevoza. U nekim slučajevima će moći da nadoknade troškove viza i vakcinacija.
Pripravnik je u potpunosti odgovoran za sve ostale troškove, uključujući zdravstveno osiguranje, smještaj i nepredviđene troškove.

Uslovi

Organizacija traži kvalifikovane i motivisane mlade ljude da rade kao pripravnici. Traže pripravnike koji su predani, vrijedni, pozitivni, otvoreni i spremni da uče.

Da biste se prijavili za praksu, napišite pismo u kojem ćete navesti u kom dijelu organizacije ste zainteresovani da radite i zašto i kada biste mogli da počnete sa radom. U e-mejlu priložite svoj CV i dva pisma preporuke.
Prijave se šalju na mejl: [email protected]

https://usawaagenda.org/?fbclid=IwAR03AEvpJNwW9tO8U76x4LblC-MZXjCAS4Pw0NSSS6QkOLMh4QTaPy_D10A