FEAL: Poziv za stipendiranje redovnih studenata prvog i drugog ciklusa studija

Opis prakse

Visina mjesečne stipendije iznosi 500 KM.

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, FEAL d.o.o. Široki Brijeg raspisuje Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu stipendija za redovne studente prvog i drugog ciklusa studija. Odlukom uprave Društva, a u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija, FEAL d.o.o. Široki Brijeg raspisuje javni poziv za stipendiranje studenata sa sljedećih studija:

 • Strojarstvo
 • Elektrotehnika
 • Informatika
 • Računarstvo
 • Arhitektura
 • Građevina
 • Industrijski dizajn
 • Ekonomija

Ukupan broj stipendija će biti utvrđen nakon provedenog postupka pregleda prijava, ocjena kandidata i obavljenog razgovora.

Uvjeti:

 1. Status redovnog studenta na nekom od nabrojanih studija na 3. godini prvog ciklusa, odnosno 4. ili 5. godini drugog ciklusa, a što uključuje i integrirane studije za navedene godine studija.
 2. Studiranje na sveučilištima u Bosni i Hercegovini ili u bilo kojoj zemlji Europske unije
 3. Kandidat ne smije biti u radnom odnosu ili stariji od 30 godina

Kriteriji za dodjelu stipendija:

 1. Visina prosjeka ocjena svih položenih ispita (uključujući sve godine studija)
 2. Angažman studenta u dodatnim stručnim nastavnim ili izvannastavnim aktivnostima
 3. Socijalni i materijalni uvjeti porodice
 4. Ocjena komisije za izbor stipendista

Pravila i uvjeti stipendije:

 • Visina mjesečne stipendije iznosi 500 KM.
 • Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju primaju stipendiju tokom 10 mjeseci u akademskoj godini.
 • Korisnik stipendije zadržava pravo na stipendiju sve do završetka studija u skladu s uvjetima i odredbama iz Pravilnika o dodjeli stipendija.
 • Detaljna prava i obveze Korisnika stipendije su sadržana u Pravilniku o dodjeli stipendija i u ugovoru o dodjeli stipendija koji će biti zaključen nakon provedenog postupka.

Potrebna dokumentacija

 1. Kratki životopis s osobnim i kontakt podacima
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Potvrda o mjestu prebivališta
 4. Uvjerenje o položenim ispitima s prikazanim prosjekom ocjena svih položenih ispita (uključujući sve godine studija)
 5. Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2022/2023. godini
 6. Kopije dokaza o izvannastavnim ili dodatnim nastavnim aktivnostima (certifikati, uvjerenja, nagrade, potvrde o tečajevima, radionicama i sl.)
 7. Ovjerenu kućnu listu s podacima o srodstvu s osobama navedenima na kućnoj listi
 8. Dokaze o ukupnim primanjima roditelja odnosno skrbnika i ostalih članova zajedničkoga kućanstva (potvrda o plaći uz tri zadnje platne liste, potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odrezak o primanju mirovine, socijalna i druga primanja, ovjerena izjava o radnom statusu članova zajedničkoga kućanstva)
 9. Kopija izvoda iz matične knjige umrlih za studenta bez jednog ili oba roditelja

Studenti koji već primaju druge stipendije ne gube pravo prijave, osim ako imaju obvezu zasnivanja radnog odnosa kroz stipendijski program s drugim poslodavcem, prenosi jabuka.tv.

Zahtjeve za dodjelu stipendija dostaviti poštom ili osobno u zapečaćenoj kuverti na adresu: FEAL d.o.o. Široki Brijeg Trnska cesta 14 88220 Široki Brijeg

Pismo nasloviti ”ZAHTJEV ZA DODJELU STIPENDIJE” s naznakom studijskog smjera studenta i godine studija.

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje.

studomat.ba