Univerzitet u Tuzli

Dr. Tihomila Markovića br.1

Punopravne članice

 1. Akademija dramski umjetnosti
 2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 3. Ekonomski fakultet
 4. Fakultet elektrotehnike
 5. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 6. Farmaceutski fakultet
 7. Filozofski fakultet
 8. Mašinski fakultet
 9. Medicinski fakultet
 10. Pravni fakultet
 11. Prirodno-matematički fakultet
 12. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
 13. Tehnološki fakultet