Univerzitet u Banja Luci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000, Banja Luka, Republika Srpska
+387 51 321 171

O Univerzitetu

Univerzitet u Banjoj Luci je vodeća visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Srpskoj i drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini. 


Univerzitet je osnovan  7. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu Univerziteta bilo je pet fakulteta: Elektrotehnički, Tehnološki, Mašinski, Pravni i Ekonomski i tri više škole. Medicinski fakultet osnovan je 1978. godine. Ostali fakulteti osnovani su kasnije: Poljoprivredni i Šumarski 1992, Filozofski 1994, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996, Akademija umjetnosti 1999, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 2001, Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski fakultet 2009. godine, te  Fakultet bezbjednosnih nauka 2017. godine.


Univerzitet u Banjoj Luci danas ima 17 fakulteta. Nastava se izvodi na 64 studijska programa prvog ciklusa studija, 71 programu drugog ciklusu, te na 12 studijskih programa trećeg ciklus studija.


Nastavu izvodi 811 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu. Pored njih, na Univerzitetu je angažovano 170 nastavnika u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Administrativno-tehničku podršku pruža 559 službenika. 


Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva. Do sada je  diplome osnovnih studija steklo 43.044 studenata, 835 studenata master studija, 1.437 magistara i 697 doktora nauka.


Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa, smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa restoranima, sportskim terenima, studentskim klubovima i Univerzitetskim računarskim centrom. 


Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa svim neophodnim prostornim kapacitetima počevši od učionica i amfiteatara, preko čitaonica i biblioteka, do laboratorija i računarskih sala. Ukupna površina učionica iznosi oko 16.000 m2, a laboratorijskog prostora oko 10.000 m2. Većina učionica opremljena je video-projektorima i računarima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja. Univerzitet raspolaže sa 20 računarskih sala sa 24-časovnim pristupom internetu. Biblioteke raspolažu sa oko 185.000 knjiga, a pretplaćene su na 75 naučnih časopisa.


Univerzitet u Banjoj Luci član je Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA) i potpisnik Velike povelje univerziteta (Magna Charta Universitatum). Član je i Međunarodne univerzitetske mreže akademske i istraživačke saradnje, u okrilju Naučnog parka Univerziteta La Sapienza iz Rima (Italija), Generalne skupštine Interuniverzitetskog centra za naučni rad i saradnju sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom (CIRCEOS), sa sjedištem na Univerzitetu u Bariju (Italija), Mreže univerziteta UniAdrion, sa sjedištem u Ankoni (Italija), Evro-mediteranske fondacije (EMUNI), sa sjedištem u Sloveniji i Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF).

Punopravne članice

 1. Akademija umjetnosti
 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
 3. Ekonomski fakultet
 4. Elektrotehnički fakultet
 5. Mašinski fakultet
 6. Poljoprivredni fakultet
 7. Pravni fakultet
 8. Tehnološki fakultet
 9. Fakultet političkih nauka
 10. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
 11. Filološki fakultet
 12. Filozofski fakultet
 13. Šumarski fakultet