Univerzitet PIM Banja Luka

Despota Stefana Lazarevića bb, Banja Luka
051/378-300

O Univerzitetu

Univerzitet sa jasnom vizijom

Globalizacija svjetskog poslovanja donosi nove profile i zanimanja i zahtijeva obrazovanje koje je usmjereno ne samo u akademska i teorijska znanja nego u praktično znanje, neposredno primjenjivo u svakodnevnim poslovnim situacijama. Ovo je primarni cilj našeg Univerziteta. Promjene u poslovnim uzancama, načinu rada i formama poslovanja privrednih subjekata moraju da budu praćene promjenama ili, bolje rečeno, adaptacijom sistema visokoškolskog obrazovanja. Za malo vještina u poslovnom svijetu možemo reći da su potpuno nove, ali svakako sve one vremenom trpe transformacije, dopunjavanje i dodavanje novih područja rada. Jedno je sigurno, rigidan i nazovimo ga tradicionalan proces obrazovanja ne može zadovoljiti profilisanje kadrova koji su potrebni tržištu rada. Vizija našeg Univerziteta je istkana iz potreba tržišta rada i naše mogućnosti prilagođavanja tim potrebama.

Već 15 godina uspješnog rada

Univerzitet je prvu generaciju studenata upisao u školskoj 2003/2004. godine, nakon dobijanja dozvole za rad, sa studijskim programima Opšti menadžment i Finansijski menadžment. Od 2005/2006. izvodimo studijske programe Menadžment, Finansije i bankarstvo, Marketing, Ekonomska diplomatija. Svi pripadaju naučnoj oblasti društvenih nauka. U školskoj 2006/2007. su licencirani i studijski programi Andragogija i Grafički inženjering i dizajn, koji su počeli sa izvođenjem u školskoj 2009/2010. U trenutku licenciranja program andragogije je spadao u naučnu oblast humanističkih nauka, a od jula 2007. godine spada u naučnu oblast društvenih nauka. Program grafički inženjering i dizajn pripada naučnoj obalsti tehničkih nauka. Od školske 2009/2010. licenciran je i izvodi se i studijski program Pravo. Program pripada naučnoj oblasti društvenih nauka. U školskoj 2010/2011. licencirani su i studijski programi Psihologija i Računarske nauke, koji počinju sa izvođenjem u školskoj 2011/2012. Program psihologija spada u naučnu oblast društvenih nauka, a program računarske nauke u naučnu oblast prirodnih nauka.

U školskoj 2012/2013.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu.

U školskoj 2013/2014.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Pravnom fakultetu

.U školskoj 2014/2015.počeo je sa izvođenjem drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu( smjer Psihologija i Andragogija)

Punopravne članice

  1. Ekonomski fakultet
  2. Pravni fakultet
  3. Filozofski fakultet
  4. Fakultet računarskih nauka
  5. Tehnički fakultet