Slobomir P Univerzitet

PF 70 Pavlović put 76 76300 Slobomir, Republika Srpska, BiH
+387 (55) 231-180

O Univerzitetu

Priča o prvom privatnom univerzitetu na ovim prostorima počela je 2003. godine od plemenite ideje širenja znanja i stvaranja mogućnosti za mlade ljude da, bez obzira na fizičku udaljenost od uglednih svjetskih obrazovnih centara, steknu znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u savremene tokove poslovanja.

Započeli su je bračni par Mira i Slobodan Pavlović, biznismeni i patriote, koji već četrdeset godina žive i rade u Čikagu, osnivajući Slobomir P Univerzitet.Danas Slobomir P Univerzitet je postao prepoznatljiv brend u oblasti obrazovanja i nauke, a njegovu veliku porodicu u kampusima u Slobomiru i Doboju čini šest fakulteta:

 • Fakultet za informacione tehnologije
 • Fakultet za ekonomiju i menadžment
 • Pravni fakultetFilološki fakultet
 • Poreska akademija
 • Akademija umjetnosti
Ovaj Univerzitet je do sada ispunio mnoge značajne ciljeve, kao što je licenciranje nastavnih planova i programa, uspostavljanje partnerstva sa respektabilnim univerzitetima i poslovnim školama iz inostranstva, stvaranje mreže kompanija sa kojima sarađuje i povećanje broja obrazovnih programa, dizajniranih tako da ispune zahtjeve savremenog poslovanja. Obrazovanje kadrova koji će po završetku studija ostvariti prestižnu radnu i životnu karijeru zahtjeva visoke standarde, kojima se ovaj univerzitet i rukovodi. U prvom redu je to visokostručni nastavni kadar, tako da su predavači na fakultetima kompetentni i ugledni naučni radnici. 

U oblastima kojima se bave postigli su izvanredne rezultate ne samo u nastavi već i u naučno-istraživačkom radu. Renomirani profesori su kadar iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Sarajeva i zemalja u regionu, te predavači koji su svoja zvanja stekli na Slobomir P Univerzitetu. Jedna od privilegija studenata Slobomir P Univerziteta je i mogućnost da nastavu prate u realizaciji inostranih profesora i velikog broja gostujućih predavača iz prakse. Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim učilima, sale sa internet konekcijom biblioteka i dr. Za studente koji dolaze iz nekih drugih gradova je obezbjeđen smještaj u studentskom domu.

Od samog početka Univerzitet radi po principima Bolonjske deklaracije. Svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja. Primjena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdje u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata na naš Univerzitet.

Slobomir P Univerzitet je počeo sa radom 3. novembra 2003. godine u dva kampusa, u Slobomiru i Doboju, otvarajući vrata studentima Fakulteta za menadžment i Fakulteta za informacione tehnologije, kojih je već tada bilo preko dvije stotine. Danas, Slobomir P Univerzitet u svom sastavu ima četiri fakulteta i dvije akademije.

Akademske 2004/2005. godine sa radom su počeli Pravni fakultet, Poreska akademija, Filološki fakultet i Fakultet za dizajn i grafiku. 

U akademskoj 2005/2006. godini Fakultet za dizajn i grafiku je prerastao u Akademiju umjetnosti sa dva odsjeka – Odsjek za dizajn i grafiku i Odsjek za opštu muzičku pedagogiju, a Pravni fakultet je, pored Opšteg odsjeka, dobio i Odsjek za opštu bezbjednost.U akademskoj 2005/2006. godini su upisani prvi studenti na postdiplomske studije (MBM) na Fakultetu za ekonomiju i menadžment, a od akademske 2010/2011 je počeo upis na master studije na svim fakultetima i akademijama.

Od akademske 2006/2007. godine pored četvorogodišnjih, uvedene su i trogodišnje studije, a na Akademiji umjetnosti je počeo sa radom i Odsjek za dramsku i filmsku umjetnost. Akademija umjetnosti je od 2010/2011. godine postala bogatija za još jedan studijski program – Audio-vizuelna umjetnost na filmu i televiziji.U novembru 2004. godine sa realizacijom je počeo program zapošljavanja studenata sa ciljem da se studentima Slobomir P Univerziteta obezbjedi radna praksa još u toku trajanja studija. Tim povodom su potpisani i ugovori o strateškoj saradnji sa velikim brojem institucija i privrednih subjekata u regionu.

Na Slobomir P Univerzitetu je osnovana i jedinstvena Unija studenata Slobomir P Univerziteta, koja ravnopravno djeluje u oba kampusa, a čine je predstavnici svih fakulteta. Pri Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P Univerziteta od jeseni 2006. godine djeluje i lokalni komitet Međunarodne organizacije za razmjenu studenata IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) koji studentima obezbjeđuje studentske prakse u inostranstvu. Posredstvom ove organizacije već u prvom ciklusu razmjene, u toku ljeta 2007. godine, šest studenata Slobomir P Univerziteta provelo je ljeto na stručnoj praksi u inostranstvu.

Slobomir P Univerzitet je uspostavio saradnju sa velikim brojem univerziteta u bližem i širem okruženju, među kojima se izdvaja Northern Illinois University sa kojim je 18. juna 2008. godine potpisan Sporazum o dugoročnom strateškom partnerstvu. Partnerstvo obuhvata četiri oblasti: razmjenu studenata, nastavu, poslovni aspekt i administraciju.Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta je od 2011. godine dio TEMPUS projekta InMusWB pod nazivom “Uvođenje interdisciplinarnosti u muzičke studije na Zapadnom Balkanu u skladu sa Evropskom perspektivom”, za koji je planirano da traje tri godine.

 Projekat InMusWB je projekat više zemalja (Srbija, Bosna, Austrija, Češka, Litvanija, Holandija, Slovenija i Švedska) koji obuhvata visoko obrazovanje u oblasti muzike sa razvojem interdisciplinarnog pristupa kao prioritetom.Nakon uspješno okončanog procesa, Slobomir P Univerzitet je dobio rješenje o akreditaciji kojim je potvrđeno da ova visokoškolska ustanova ispunjava standarde za izvođenje nastavnog procesa tj. da su studijski programi u skladu sa standardima, a akreditacija važi u periodu od 2015-2020 godine.Izuzetno dobre i visoke ocjene u pogledu svih kriterijuma koji su vrednovani, predstavljaju potvrdu kvaliteta dosadašnjeg rada Univerziteta. Ukoliko uporedimo ocjene Slobomir P Univerziteta sa ocjenama drugih akreditovanih ustanova u Republici Srpskoj (kako državnih tako i privatnih), jasno se može vidjeti da su ocjene Slobomir P Univerziteta znatno bolje od ostalih.

Punopravne članice

 1. Fakultet za informacione tehnologije
 2. Fakultet za ekonomiju i menadžment
 3. Pravni fakultet
 4. Filološki fakultet
 5. Poreska akademija
 6. Akademija umjetnosti