Intenacionalni Univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15, 71210 Sarajevo / Bosna i Hercegovina
+387 33 957 101/102

O Univerzitetu

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je fondacijski univerzitet osnovan 2003. godine, a smješten je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Osnovan je od strane Fondacije za razvoj obrazovanja Sarajevo, a sastoji se od od 5 fakulteta i 21 studijskog programa te posjeduje vlastiti, moderno opremljeni kampus. IUS primjenjuje četverogodišnji sistem obrazovanja, usklađen sa bolonjskim procesima. Fakulteti koji čine IUS su:

 • Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS),
 • Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA),
 • Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS),
 • Pravni fakultet (FLW),
 • Edukacijski fakultet (FEDU).

Vizija i Ciljevi

Vizija IUS-a je da postane međunarodno priznata institucija visokog obrazovanja i istraživačkog rada, te centar stručnosti i kvalitete kroz zajedničke napore osnivača, akademskog i administrativnog osoblja, studenata te svih interesnih grupa.

IUS ima cilj da bude jedna od glavnih poveznica na Balkanu koja će približiti Istok i Zapad kao vodeća internacionalna institucija visokog obrazovanja i istraživačkog rada sa sveobuhvatnom stručnošću i kvalitetom, a čiji su studenti, koji uče kroz cijeli život, interkulturalno kompetentni i razvijeni lideri društveno-ekonomskog razvoja društva.

Ciljevi Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

Ova Strategija predstavlja sveobuhvatne ciljeve IUS-a:

prepoznavanje IUS-a kao najboljeg univerziteta u Bosni i Hercegovini i regiji, koji služi kao primjer univerziteta koji spaja liberalno obrazovanje, temeljno znanje sa praktičnom naobrazbom, te ima utjecaj na društvene i svjetske probleme.

Kako bi IUS ostvario ove ciljeve, IUS će:

 • fokusirati se na jake ili potencijalno jake akademske programe koji su strateški bitni za Univerzitet, kao i to da Univerzitet zadrži visoku kompetentnost unutar svake osnovne akademske grupe,
 • izgraditi veću povezanost među akademskim jedinicama uspostavom novih veza, struktura koje prevazilaze okvire uz ostvarenje veće produktivnosti,
 • povećati broj i kvalitet fakultetskog osoblja tako što će Univerzitet prihvatiti višegodišnji plan upošljavanja, te dati prednost stalnim uposlenicima i novim doktorantima, „novim nadama“ na svakom programu, kao i unaprijediti zadržavanje kadra (konkurentnost u upošljavanju, unapređenje i evaluaciju),
 • implementirati strateški fokusirano, isplativo poboljšanje infrastrukture, zatim bolji podaci, kriteriji, procedure za evaluaciju i praćenje kvaliteta, stipendija i kreativnosti,
 • ostvariti strateški fokusirane promjene kako bi se poboljšali organizacioni procesi i strukture koje upravljaju, određuju i nadgledaju resurse koji su bitni za ispunjenje akademske misije Univerziteta,
 • unaprijediti politiku prijema studenata kako bi se privukao veći broj najboljih i najmarljivijih studenata.

Misija

Misija IUS-a je da promovira nauku, umjetnost i tehnologiju te da ih stavi na raspolaganje čovječanstvu, da obrazuje slobodoumne i angažirane individue širokih shvatanja koje su spremne na promjenu i poboljšanje i koje imaju sposobnost da transformiraju znanje u vrijednosti, važne kako za njih same tako i za širu zajednicu. Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kao internacionalna obrazovno-istraživačka institucija, sarađuje sa univerzitetima u regiji te sa univerzitetima iz drugih zemalja, u cilju obezbjeđenja miroljubive i ugodne atmosfere učenja za studente iz šireg geografskog područja.

Sedam (7) ključnih dimenzija misije IUS-a su:

 •  kontinuirano poboljšanje kulture kvaliteta
 •  internacionalizirano visoko obrazovanje
 •  integritet rada u društvu baziran na visokim etičkim vrijednostima
 •  interdisciplinarni programi
 •  interkulturalna kompetencija
 •  društveni angažman
 •  sveobuhvatna stručnost

Ciljevi IUS-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je osmišljen kao dinamična institucija koja namjerava postići specifičan karakter i to kroz:

 • Obrazovanje, istraživanje i trening u seferi, putem grananja modernih informatičkih nauka i administrativnih disciplina, osnovnih i društvenih nauka, humanističkih nauka, umjetnosti, primjenjene nauke i inžinjerstva;
 • Pružanje raznolikog i interaktivnog nastavnog plana i programa, premoštavanje tradicionalnih granica između subjekata kako bi se obrazovali studenti za život u brzo mjenjajućem svijetu;
 • Naglašavanje interdisciplinarnih studija pogotovo onih koji su važni za demokratski ekonomski razvoj u regionu;
 • Učinkovitost, organiziranost i kreativnost koji su usvojeni kroz američki obrazovni sistem, kombinirani sa obuhvatnim obrazovanjem tradicionalnog europskog sistema;
 • Osnivanje istraživačkog instituta kroz povećanje veza između akademskog, industrijskog i uslužnog sektora;
 • Osiguravanje otvorenosti za studente i akademike iz cijeloga svijeta, pridržavajući se visokih akademskih vrijednosti i kriterija;
 • Osiguranje međunarodne akreditacije za diplome i certifikate;
 • Uspostavljanje akademske i naučne kooperacije sa drugim univerzitetima;
 • Stvaranje atraktivnih uvjeta za gostujuće akademike zainteresirane za proučavanje regionalnih društava i kultura.

Smješten u gradu jedinstvenom po posebnom karakteru svog naslijeđa, gradu mira i razumijevanja gdje su muslimanske, pravoslavne, katoličke i jevrejske tradicije bile u suživotu tokom stoljeća usprkos stalnim pokušajima da se razori ta harmonija – Univerzitet pruža izvanredne uslove za razvoj istraživanja i obrazovanje studenata u poljima historije umjetnosti i nauke. To dopušta Bosni i Hercegovini, mjestu spajanja različitih civilizacija, da poveća znanje o vrijednostima našeg globalnog naslijeđa.

Naše vrijednosti

Sloboda izražavanja, pravda i mir za sve, opredjeljenost za učenje, poštovanje različitosti, težnja ka izvrsnošću, dijeljenje resursa, istančanost, stvaranje vrijednosti, društvena uključenost.

Naše interesne grupe

Osnivači, univerzitetski menadžment, akademsko i administrativno osoblje, studenti i roditelji, lokalna zajednica i opštine, državne institucije, dobavljači.

Historija

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osnovan je 2003. godine i jedan je od najvećih obrazovnih projekata u regiji Balkana. Kao relativno mlada akademska ustanova, IUS je studentima odmah na početku omogućio otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima. U proteklih 12 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima. Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 21 studijski program u okviru 5 fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, pedagoških nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka.

Trenutno na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) na svim ciklusima studira oko 2000 studenata sa svih kontinenata, iz 47 zemalja svijeta. Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

Osim održavanja visokog nivoa obrazovanja kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je i na: afirmiranju sopstvenog rada i dostignuća, uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, te dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima, ostvarenoj kroz različite projekte i programe. Pri tome, IUS je nastojao privući i zadržati izvanredne, kvalifikovane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja, te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici. IUS je u trenutku svog osnivanja imao 14 uposlenika i 68 studenata, a trenutno je u stalnom radnom odnosu više od 200 osoba akademskog i administrativnog nivoa iz više od 15 zemalja svijeta. Dosadašnji rad i ulaganje u ideju IUS-a realiziran je kroz otvaranje prostranog i sadržajnog kampusa, izgradnju objekata i moderne univerzitetske zgrade, biblioteke, istraživačkog centra, dva komforna studentska doma, savremenog istraživačkog centra, kao i kroz kontinuirano razvijanje IUS kapaciteta, uključiv i otvaranje novih radnih mjesta i razvoj bh. društva.

Punopravne članice

 1. Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS),
 2. Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA),
 3. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS),
 4. Pravni fakultet (FLW),
 5. Edukacijski fakultet (FEDU).